Dankzij deskundige coaching kwaliteit van onderwijs Omdat de persoonlijke benadering bij ons voorop staat Omdat we met passie ons werk doen

Privacy Statement

NIVVO neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt NIVVO altijd in overeenstemming met de AVG cq. GDPR. Op deze pagina staat het Privacy Statement van NIVVO. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 

 1. Wie is NIVVO?

NIVVO is een uitzend en detacheringsburau bureau voor het onderwijs met twee vestigingen in Rotterdam en Ede. Daarnaast biedt zij haar diensten online aan. Via de website van NIVVO kan een docent een vacature zoeken en een school een vacature plaatsen. Tevens kan een docent zijn CV insturen via het sollicitatieformulier. NIVVO zorgt op basis van de gegevens opgegeven door de docent en de gegevens in de vacature voor goede match tussen school en docent.

NIVVO is onderdeel van de besloten vennootschap NIVVO Holding B.V., kantoorhoudende te Ede, stationsweg 73B (KvK 63336057).

 

 1. Welke informatie wordt door NIVVO verzameld en verwerkt?

Werkgever

Om een vacature te kunnen plaatsen moet de werkgever de hieronder genoemde gegevens invullen. Om een vacature te plaatsen is de werkgever verplicht om in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

 • naam van de school
 • naam van de contactpersoon
 • mailadres van de contactpersoon
 • telefoonnummer van de contactpersoon
 • geslacht van de contactpersoon
 • adres van de school
 • postcode van de school
 • plaats van de school
 • telefoonnummer van de school
 • e-mailadres van de school

Daarnaast wordt informatie over de vacature gegeven. Deze informatie kan altijd aangepast worden.

 

Docent

Om een sollicitatie te kunnen doen en een CV te kunnen insturen is de docent verplicht om in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • CV
 • Motivatie

Een docent kan ten allen tijde de informatie die is opgenomen in een CV aanpassen.

 

Wanneer een docent wordt geplaatst en er een contract ontstaat tussen NIVVO en/of de school en de docent is de docent verplicht de volgende aanvullende gegevens te verstrekken:

 • Burgerservicenummer
 • Rekeningnummer
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Kopie paspoort en/of rijbewijs

Deze informatie wordt uiterlijk 8 weken na het aflopen van de plaatsing verwijderd uit onze systemen.

 

Informatie

NIVVO slaat alle informatie die jij via NIVVO ter beschikking stelt op en verwerkt deze. De Informatie die openbaar is gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld een Vacature en een CV, kan ook door andere Gebruikers gebruikt worden.

Wanneer je niet meer ingeschreven wilt staan, zal NIVVO je informatie verwijderen. Je kunt dit aangeven door een email te sturen naar info@nivvo.nl . Op jouw eerste verzoek zal NIVVO deze informatie anonimiseren of verwijderen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om NIVVO optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de dienst te beveiligen) heeft NIVVO bepaalde informatie nodig. NIVVO verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van NIVVO. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze website bezoekt.

Voor zover NIVVO deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd. Wij gebruiken die informatie vooral om de website te verbeteren.

 

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt NIVVO ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt NIVVO cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Voor zover NIVVO deze informatie gebruikt is het geanonimiseerd.

 

 1. Voor welke doeleinden zal NIVVO informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

NIVVO gebruikt informatie over jou voor de volgende doeleinden:

 • om jouw gebruik van de dienst mogelijk te maken;
 • om contact met je op te nemen naar aanleiding van een vacature, je CV of je reactie op een vacature;
 • je gegevens door te geven aan potentiële scholen;
 • om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van NIVVO en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • om de dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

NIVVO wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Ook kan NIVVO je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd en kan je je via de website aanmelden voor de nieuwsbrief van NIVVO.

Mocht je geen e-mailberichten van NIVVO willen ontvangen, dan kun je je afmelden via info@nivvo.nl. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door NIVVO aan jou wordt gestuurd opgenomen.

NIVVO gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van NIVVO. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Daarnaast houdt NIVVO bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de website te meten. Hierdoor kan de opzet en/of inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal NIVVO jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

NIVVO kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Zo kan NIVVO bijvoorbeeld jouw CV doorsturen aan potentiële scholen en kan NIVVO een vacature doorsturen aan Werkzoekenden.

Ten slotte kan NIVVO jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van NIVVO verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. NIVVO heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement van NIVVO heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de dienst zijn verkregen. NIVVO accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

NIVVO zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dit is maximaal 2 jaar. Daarna vragen wij opnieuw toestemming. De aanvullende gegevens waarover wordt gesproken in artikel 2 worden verwijderd zodra er geen sprake meer is van een contract tussen NIVVO en/of school en de docent.

 

 1. Op welke wijze beschermt NIVVO jouw persoonlijke informatie?

NIVVO zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nivvo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. NIVVO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wanneer jij niet meer ingeschreven wilt staan in ons systeem, kun je een mail versturen naar info@nivvo.nl dan kunnen we jou uit het systeem verwijderen.

 

 1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan jou.

 

9.Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@nivvo.nl.

 

Deze versie is opgesteld in februari 2017.

GRATIS alle nieuwe vacatures ontvangen per e-mail?

Volledig afgestemd op jouw specifieke wensen.

Aanmelden Je kunt je later altijd met n klik weer uitschrijven.