Dankzij deskundige coaching kwaliteit van onderwijs Omdat de persoonlijke benadering bij ons voorop staat Omdat we met passie ons werk doen

Kernwaarden NIVVO

Kernwaarden zijn voor NIVVO het fundament waarop wij als organisatie functioneren. Zonder kernwaarden is er geen samenhang in de cultuur en is onduidelijk wat je als organisatie wilt uitstralen. NIVVO heeft daarom de volgende kernwaarden gedefinieerd.  Hieronder worden deze in de NIVVO piramide weergegeven en daarna toegelicht.NIVVO Kernwaarden

Missie NIVVO: ‘Jongeren tot bloei laten komen door inspirerende docenten.’ Hier horen de volgende 5 kernwaarden met bijbehorende normgedragingen bij:

 1. Passie:
  • We hebben hart voor kind/jongere en docent
  • We werken met plezier en energie
  • We willen overal het beste uit halen
 2. Betrokkenheid:
  • We zijn oprecht geïnteresseerd
  • We laten ons zien en horen
  • We zijn er voor elkaar
 3. Openheid:
  • We zijn eerlijk naar elkaar
  • We staan open voor feedback
  • We zijn onszelf
 4. Daadkracht:
  • We zetten een tandje bij als dat nodig is
  • We reageren snel
 5. Betrouwbaarheid:
  • We komen onze afspraken na
  • We kunnen van elkaar op aan
  • We delen onze expertise

 

Compliance regels

Hoe wil NIVVO voldoen aan wetgevingseisen, standaarden en normen en waarden? Hiervoor heeft NIVVO op diverse manieren beleid ontwikkeld die we helder en transparant communiceren met onze klanten.

 1. NIVVO houdt zich aan de eigen geformuleerde kernwaarden en normgedragingen: het lijkt natuurlijk mooi als deze netjes op papier staan, maar NIVVO houdt zich hier ook aan in de praktijk. We houden ons aan deze kernwaarden door ze meerdere keren per jaar te bespreken met de medewerkers en actief te communiceren met onze klanten. Hierdoor zijn we intern en extern aanspreekbaar.
 2. NIVVO houdt zich aan alle geldende wet- en regelgeving: klinkt logisch en is het voor ons ook. Maar wij dragen netjes premies en belastingen af. Wij knoeien niet met arbeidscontracten, opzegtermijnen en zetten ook geen schijnconstructies op. Als er ontslagen vallen dan regelen wij dit netjes met de vertrekkende medewerker en houden wij ons aan de geldende wetten.
 3. NIVVO hanteert een actief anti-discriminiatiebeleid: zowel intern als extern zetten wij ons in tegen discriminatie. Leeftijdsdiscriminatie keuren wij ten sterkste af, niet in de laatste plaats omdat in de praktijk blijkt dat juist oudere medewerkers flexibel, ervaren en deskundig zijn. Bij ons dus niet alleen jonge medewerkers maar ook senior adviseurs die hun sporen ruimschoots hebben verdiend.
  Discriminatie op basis van afkomst, ras of geloofsovertuiging keuren wij net zo hard af. Iedereen is daarmee voor ons gelijk en zo worden ze ook door ons behandeld. Dit blijkt uit het feit dat zowel intern als extern een grote diversiteit van medewerkers voor NIVVO aan het werk is. Van licht tot donker, van jong tot oud, van moslim tot christen. Dit is vastgelegd in ons anti-discriminatiebeleid dat hier te vinden is.
 4. NIVVO is tegen omkoping en gaat voorzichtig om met relatiegeschenken: wij bieden geen omkoping aan en accepteren het ook niet. Relatiegeschenken moeten in verhouding staan en worden alleen gegeven na contractering om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. Medewerkers moeten zich hieraan houden. Elke ongebruikelijke kado, dat zou kunnen ruiken naar omkoping of beïnvloeding moet worden geweigerd en gemeld bij de directie.
 5. NIVVO bewaart de gegevens van klanten en kandidaten zorgvuldig en voldoet hiermee aan de nieuwste AVG wetgeving: dit is o.a. vastgelegd in ons privacy statement dat hier vinden is.
 6. Milieubeleid NIVVO: NIVVO streeft naar een schoner en beter milieu. Dit doet zij o.a. door zoveel mogelijk digitaal te werken, gebruik te maken van tweedehands kantoormeubelen en ICT hulpmiddelen, het gebruik van kantoorverwarming, kantoorverlichting en water te minimaliseren en gebruik te maken van zuinige, kleine auto’s. Dit is o.a. vastgelegd in ons personeelsbeleid.
 7. NIVVO is tegen sexuele intimidatie: wij voeren beleid tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie (ongewenst gedrag). Met seksuele intimidatie wordt de als ongewenst ervaren seksueel getinte aandacht bedoeld, die verbaal (opmerkingen), non-verbaal (gebaren) of fysiek (aanrakingen) kan zijn. Let wel: niet alle seksueel getinte aandacht is seksuele intimidatie. We spreken van intimidatie als werknemers of anderen bovenstaande vormen van aandacht als negatief ervaren of er last van hebben. Ook als iemand er niets mee bedoelt of zich er niet van bewust is dat seksueel getinte aandacht onwelkom is, spreken we van seksuele intimidatie. Ons beleid is gericht op het creëren van een werkomgeving vrij van ongewenste intimidatie en ander ongewenst gedrag. Bij klachten kunnen werknemers zich richten tot de klachtencommissie zoals in het personeelsbeleid is beschreven.

 

Hoe houden wij ons aan deze regels? Hiervoor zijn diverse instrumenten beschikbaar:

 • Interne mechanismen: in het personeelsbeleid is vastgelegd hoe we hiermee omgaan en hoe we hierop handhaven. Inclusief vertrouwenspersoon en waar nodig onafhankelijke partijen. Indien gewenst kan NIVVO dit personeelsbeleid toesturen aan ROC West Brabant.
 • NIVVO is lid van de NBBU waardoor heel veel zaken al zijn vastgelegd in het beleid van de NBBU en de bijbehorende CAO.
 • Via externe audits die (kunnen) worden uitgevoerd door externe partijen.

GRATIS alle nieuwe vacatures ontvangen per e-mail?

Volledig afgestemd op jouw specifieke wensen.

Aanmelden Je kunt je later altijd met n klik weer uitschrijven.