Dankzij deskundige coaching kwaliteit van onderwijs Omdat de persoonlijke benadering bij ons voorop staat Omdat we met passie ons werk doen

BIO Competenties Onderwijs

NIVVO neemt assessments af bij haar docenten die gebaseerd zijn op de 7 BIO competenties uit het onderwijs. Regelmatig krijgen wij hier vragen over, dus hierbij een korte uitleg. Een BIO competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die belangrijk is
om met succes op een bepaald gebied resultaten te behalen. Op basis van de scores kan voor iedere competentie worden aangegeven hoe gemakkelijk iemand met een bepaald persoonlijkheidsprofiel deze competentie kan laten zien of kan ontwikkelen.

Er worden vijf categorieën scores gehanteerd:
– Zeer hoog (Scores 9 – 10)
– Hoog (Scores 7 – 8)
– Gemiddeld (Scores 5 – 6)
– Laag (Scores 3 – 4)
– Zeer laag (Scores 1 – 2)

De scores op de competenties geven niet aan of de kandidaat de betreffende competentie wel of niet beheerst. Wel geven zij aan of deze competentie past bij zijn/haar persoonlijkheidsprofiel. Het zegt dus iets over iemands talent.

Betekenis van de 7 BIO Competenties

Hieronder volgt een kort uitleg per BIO competenties:

  1. Interpersoonlijk: Het creëren van een vertrouwde sfeer door op een positieve en open manier met leerlingen om te gaan.
  2. Pedagogisch: In een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden aan leerlingen zodat zij zich sociaal, emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen.
  3. Vakinhoudelijk en didactisch: Het helpen van leerlingen om zich de culturele en vakinhoudelijke bagage eigen te maken die nodig is om in de samenleving volwaardig te kunnen functioneren.
  4. Organisatorisch: Het zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in de leeromgeving.
  5. Samenwerken met collega’s: Het leveren van een professionele bijdrage aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie.
  6. Samenwerken met de omgeving: Het zorgdragen voor een goede communicatie en afstemming met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en opleiding van de leerlingen.
  7. Reflectie en ontwikkeling: Het regelmatig reflecteren op en ontwikkelen van de persoonlijke en professionele bekwaamheid.

Let op: De score zegt dus iets over de mate waarin de kandidaat op basis van zijn/haar persoonlijkheid de kans heeft om het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze competentie (verder) te ontwikkelen.

GRATIS alle nieuwe vacatures ontvangen per e-mail?

Volledig afgestemd op jouw specifieke wensen.

Aanmelden Je kunt je later altijd met n klik weer uitschrijven.